Τύποι

Προκατασκευασμένα σπίτια
Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C1

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C2

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C2K

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C3

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C3K

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C3 - 1K

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C3 - 2K

Προκατασκευασμένα σπίτια

ΤΥΠΟΣ C4K